6. «انگیزه آن چیزی است که موجب میشود راهی را آغاز کنیم.  و عادت موجب میشود که آن راه را ادامه دهیم.» -  جیم ریون  

بارقه ای از الهام و اشتیاق در شروع یک پروژه یا سرمایه گذاری، موجب میشود تا آستین عمل را بالا زده و دست بکار شویم. اما هیجان اولیه به زودی رنگ می‌بازد. تبدیل ایده به یک پدیده نیازمند سخت کوشی و کار سنگین است و همیشه الهام و انگیزه نیست که باعث ادامه کار می‌شود. اما با یک فرایند مستمر و بردباری، می‌توان کار را پیش برد و به سرانجام رساند. عادت‌های کوچک سنگ بنای اهداف بزرگ هستند.

منبع : ارزش آفرین |برای تفکر-6
برچسب ها : میشود ,موجب ,موجب میشود