2.«اگر بتوانید چیزی را درخیالتان مجسم کنید، مطمئناً از پس واقعیت بخشیدن به آن نیز برخواهید آمد. همیشه در یاد داشته باشید که همه چیز با یک رویا و یک موش شروع شد!» -  والت دیزنی

 ما انسان‌ها از موهبتی الهی به نام خلاقیت بهره‌مندیم. ما فقط بازیگر صحنه نیستیم، بلکه نویسنده نمایش و به واقع سرنوشت خود نیز هستیم. سرنوشت یعنی چیزی که در سر نوشته میشود. هیچ چیزی نمی‌تواند ما را از دست یافتن به چیزی که ظاهرا غیرممکن است، باز دارد؛ اما مادامی که که انسان به چیزی فکر می‌کند و باور دارد که می‌تواند به آن رنگ حقیقت ببخشد. موفق‌ترین رهبران کار و کسب در جهان بر اساس رویاهای خود دست به اقدام میزنند و به خیالاتشان رنگ واقعیت میبخشند.

منبع : ارزش آفرین |برای تفکر-2
برچسب ها : چیزی